Dekvoorwaarden

  • Onze hengst is uiteraard vrijblijvend op afspraak te bezichtigen.
  • De merrie dient goed ontwormd te zijn en over een goede gezondheid te beschikken. Bij aankomst dient het paardenpaspoort te worden overlegd en hier bij uw paard te blijven. Als de merrie naar ons inziens niet geschikt is om gedekt te worden zal deze door ons geweigerd worden.
  • De merrie dient vrij te zijn van PSSM1, hiervan dient een bewijs te worden overlegd.
  • Wij doen ons best zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen, echter het vervoer en het verblijf van uw merrie, eventueel met veulen, geschiedt geheel op risico van de merriehouder. Mocht er dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen deze kosten ten laste van de merriehouder. Dit laten wij u uiteraard zo snel mogelijk weten.
  • Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd door de dierenarts een onderzoek plaats te vinden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de merriehouder. Probleemmerries dienen altijd eerst onderzocht te worden. Uw merrie kan bij ons op uw kosten gescand worden.
  • Laat uw merrie het niet toe dat ze gedekt wordt dan staken wij de dekking.
  • Merries jonger dan drie jaar worden niet gedekt.
  • Het dekgeld en de overige kosten dienen voor het ophalen van de merrie te worden voldaan.